Index bygger på en enkät med 2 136 personer mellan 25 till 45 år. Respondenterna representerade yrkesgrupper som data- och IT-specialister, ingenjörer, ekonomer, lärare och verksamma inom hälsa och sjukvård. Syftet med enkäten är att mäta hur människor i arbetsför ålder uppfattar olika platser, och vilka drivkrafter som finns kopplat till flytt. Av de respondenter i undersökningen som studerat vid Högskolan i Gävle hade drygt en tredjedel valt att stanna i Gävleborg.

- Det är oerhört positivt både för Gävle som plats och för vår kommun som organisation att vi lockar arbetskraft till vår region. Att hitta rätt kompetens är välfärdens största utmaning, men även en stor utmaning för vårt lokala näringsliv. Nu får vi tillsammans kavla upp armarna för att locka arbetskraften till oss och få våra högskolestudenter att stanna kvar hos oss, för att hjälpa näringslivet och våra kommunala verksamheter med rätt kompetens, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).

Källa: www.gavle.se