Skräddarsydda systemintegrationer

I de allra flesta företag idag pågår arbeten av olika slag för att effektivisera verksamheten. Det kan vara allt från uppgradering av produktion eller smidigare näthandelssystem till ett sammankopplat ekonomi- affärs- och HR-system.

Eftersom vi ofta använder flera olika system i den dagliga verksamheten är det viktigt att de kan kommunicera med varandra på ett bra och effektivt sätt. Ju smidigare det går desto mindre administrativt arbete blir det för alla inblandade.

 

Hållbar effektivisering

Faktum är att nästan all information idag är samlad på olika nätverk. Det i sig ställer stora krav på att infrastrukturen fungerar. Dessutom betyder det att de som är ansvariga för IT idag har en större och bredare uppgift än för bara några år sedan.

För att effektiviseringen ska bli optimal och hållbar är det därför viktigt att titta extra noga på exakt vilka system som används, kända sårbarheter i systemen, samt hur de kan kopplas tillsammans med varandra.

Det är precis här, vi på Webbyrån WEBBAB kommer in i bilden. Vi kan nämligen hjälpa dig att hitta hållbara lösningar till ert företag. Ni kan till exempel vilja koppla ihop en webbshop med en betal- eller frakttjänst. Det finns givetvis många fler områden som kan behöva en smart integration. Några andra exempel är från produktion till slutstadiet, eller fakturering- och bokföringssystem.

- Fördelar med systemintegration
- Mindre administrativt arbete
- Beslutsunderlag med hög kvalitet
- Effektivare processer
- Minskad ledtid
- Mer kontroll i alla led

 

-----

Om Webbyrån WEBBAB

WEBBAB gör hemsidor till företag. Vi bygger professionella, responsiva webbsidor till ett mer fördelaktigt pris. Vi bygger lösningar efter dina behov.

Hemsidor till företag - Webbyrå i Gävle – webbab.se