Såväl enskilda personer som företag och organisationer är välkomna att söka medel för att utveckla sina verksamheter utomlands. Årets ansökningar skall vara inlämnade senast den 31 oktober.
– Vi vänder oss även till verksamheter som ännu inte kommit ut på den internationella marknaden men som har ambitioner att växa internationellt. De är alla varmt välkomna att söka bidrag från fonden, säger Peter Candell, ordförande i Ahlgrens Donationsfond. Så tipsa gärna entreprenörer ni känner som vill expandera utomlands om de fina möjligheter som erbjuds genom Ahlgrens Donationsfond.

Det finns många duktiga entreprenörer i regionen som har potential att kunna etablera sig och växa internationellt så styrelsen ser fram emot ansökningar från både nya och även bekanta företag i regionen som vill expandera sina affärer på en större marknad.
– Man är oavsett storlek på sin verksamhet välkommen att söka för de olika åtgärder som kan tänkas när man skall utveckla verksamheten för export, säger Ove Anonsen, medgrundare och styrelsemedlem i fonden. Det kan vara att delta på mässor eller att söka samarbetspartners och agenter i andra länder. Man kan också söka för strategiska investeringar som att genomföra marknadsundersökningar eller analyser avseende konkurrens- och branschsituationer och dylikt. Jag vill även poängtera att rimmar idéerna bara med fondens syfte så är man välkommen att söka igen även om man fått avslag tidigare.

Robert & Anita Ahlgrens Donationsfond stödjer och uppmuntrar förmågan att utnyttja marknadskrafternas spel för tillväxt på nya marknader utanför Sverige.

• Framgång genom internationell handel i familjen Ahlgrens anda. I ansökan ska redogöras för åtgärder som avser etablering på en eller flera internationella marknader. Donationsfonden kan exempelvis stödja en trovärdig plan där mottagaren inte har möjlighet att kartlägga marknaden på egen hand.

• Andra exempel är åtgärder för att sprida information, kringkostnader vid etableringar, företagsförvärv eller marknadsundersökningar. Även deltagande på mässor, studiebesök, eller utbildningsinsatser kan stödjas av fonden.

Berätta i fritext om din idé, som öppnar upp för internationell handel i någon form för ditt företag, organisation eller som privatperson.


Fakta om Robert & Anita Ahlgrens Donationsfond
• Lanserades 2014 efter en donation av Robert och Anita Ahlgren. Fonden har idag ett sammanlagt värde på cirka 60 miljoner kronor och är en av regionens större.
• I och med detta anslag har fonden delat ut närmare sju miljoner kronor till 38 av länets företag inom vitt skilda branscher.
• Familjen Ahlgrens anda var viktig för bildandet av donationsfonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var också att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa befintliga arbetstillfällen på hemorten och som satsar för att växa.
• Fonden verkar inom Gävleborg. Såväl enskilda personer som institutioner (företag och organisationer) är välkomna att söka.
• Årets ansökningar skall vara inne senast 31 oktober.

För mer information se:
https://ahlgrensdonationsfond.se
Se ansökan här:
https://ahlgrensdonationsfond.se/ansokan


Kontakt
Peter Candell
Ordförande
Mobil: 070-674 12 44

Ove Anonsen
Styrelsemedlem och initiativtagare till fonden
Mobil: 070-317 74 15

 

Bildtext: Tidigare ordförande Ove Anonsen sittande i mitten med tidigare stipendiater.
Foto: P-E Jäderberg

Ove Anonsen och Peter Candell, ordförande i Ahlgrens Donationsfond.
Foto: Joe Formgren