Dagen genomförs för att uppmärksamma barnkonventionen och fokus ligger på två av barnkonventionens artiklar. Alla barns rätt till utbildning som är artikel nummer 28 och alla barns rätt till lek, vila och fritid som är artikel 31. Samtidigt kommer ett världsrekord i matematik att genomföras.

- Det här är startskottet på ett långsiktigt arbete med Gävles skolor för att öka kunskapen om barns rättigheter och Barnkonventionen, säger Johan Cahling, vice klubbdirektör i Brynäs IF och verksamhetsansvarig i En bra start. Att dessutom på hemmaplan få sätta barns rättigheter och matematik på världskartan tillsammans med elever från Gävle kommun är både häftigt och otroligt kul.
- Det här är ett bra sätt att lyfta barns rättigheter och öka kunskapen bland barn och unga, vilket är UNICEFs roll i samarbetet med Brynäs IF, säger Lotta Linden, chef företagssamarbeten UNICEF Sverige.
När så många barn är samlade i arenan kommer En bra start tillsammans med Mattecentrum att göra ett världsrekordförsök i matematik. Två lärare kommer att hålla i en matematiklektion för de 4 000 eleverna, och förhoppningsvis innebär det att Gävles elever genomför den största mattelektion som någonsin genomförts och därmed sätter världsrekord.

– Världsrekordet genomförs för att lyfta barnkonventionen, och speciellt artikel 28 som är barns rätt till utbildning. Vi vill dessutom genom världsrekordet också göra fler elever intresserade av matte, säger Karolina Lisslö, generalsekreterare på Mattecentrum.
Världsrekordförsöket i matematik är förstås ett roligt inslag under dagen, men det handlar lika mycket om att sätta en positiv prägel på matematikkunskapens vikt för Sverige.
– I Sverige har inte alla elever samma förutsättningar att klara kunskapsmålen i skolan. Alla har inte föräldrar eller vänner som har tid eller kunskap att hjälpa till med studierna, alla har heller inte råd eller lust att betala för hjälp. Vi vill ge alla barn och unga lika förutsättningar att nå sin fulla potential inom ämnet och ha kul längs vägen, säger Karolina Lisslö.

För Gävles skolor och elever blir det här förstås en spännande, rolig och innehållsrik dag, men som i förlängningen kan komma att betyda mycket mer.
- Samarbetet med En bra start kommer att långsiktigt vara ett bra stöd för skolorna i arbetet med värdegrunds- och kunskapsuppdraget. Att alla elever, tillsammans kommer att sätta världsrekord i matematik ger en positiv känsla för både Gävles skolor och matematikämnet. Det kommer att gynna skolornas arbete med att stärka intresset och förbättra resultaten säger Hans Stockselius, rektor Sätra rektorsområde.
B
eppe Singer, programledare för Hjärnkontoret, kommer att vara dagens värd. Förutom aktiviteter runt barnkonventionens artiklar och ett matterekord innehåller dagen även en show från Beppe och en konsert med Samir & Viktor.

För ytterligare information:
Johan Cahling, vice klubbdirektör, Brynäs IF och verksamhetsansvarig En bra start på tel. 070-269 99 27
Presskontakt Mattecentrum: Emma Nyborg på tel: 072-547 35 59 eller e-post: emma@mattecentrum.se