Under besöken pratar vi med dig som är företagare eller ansvarar för verksamheten om frågor som påverkar din och ditt företags vardag, både de utmaningar som finns och de möjligheter du ser med att driva företag i Gävle. Samtalen kan till exempel handla om myndighetsutövning och upphandling, trafik, tillgänglighet, markupplåtelse utanför lokalen, trygghet, säkerhet eller andra funderingar som du som företagare har.

Länk till intresseanmälan: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/fd0d35de-de70-4f31-9202-f33e9657dfe7?displayId=Swe3080888